KONCEPCJA  FUNKCJONOWANIA

BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ IM. JANA KASPROWICZA

w INOWROCŁAWIU

2021-2026

 

 

WSTĘP

„Nowoczesna biblioteka publiczna jest instytucją aktywną, dynamiczną. Wychodzi naprzeciw czytelnikowi, pragnie poznać i zaspokoić jego potrzeby, przyciągnąć go udostępniając różne środki zdobycia wiedzy, wykształcenia, rozrywki” te słowa francuskiego pisarza I połowy XX wieku André Maurois nic nie straciły na aktualności. Biblioteka we współczesnym świecie to miejsce, które powinno spełniać wielorakie funkcje i aspirować do miana tak modnego w ostatnim czasie określenia „trzecie miejsce”, które stanowi przestrzeń  pomiędzy domem a pracą, gdzie czujemy się swobodnie i spędzamy wolny czas. Szczególnie w ostatnich latach gromadzenie i udostępnianie zbiorów stanowi, w przeciwieństwie do pierwotnej funkcji biblioteki, ważną, ale tylko część jej działalności. Czytelnicy oczekują czegoś więcej niż tylko lektury. 

Moja koncepcja funkcjonowania biblioteki na najbliższe pięć lat dotyczy najważniejszych obszarów działania inowrocławskiej książnicy, a zarazem uwzględnia obowiązujące przepisy prawa, strategie rozwoju miasta i powiatu inowrocławskiego oraz statut biblioteki.

Słowa zawarte w misji biblioteki, że jest to dynamiczna instytucja kultury, działająca na rzecz społeczności lokalnej, która chroni dziedzictwo kulturowe regionu i odpowiada na wyzwania współczesności starałam się i w dalszym ciągu starć się będę realizować jako dyrektor i rozwinę w koncepcji funkcjonowania placówki na kolejne pięć lat. Program w dużej mierze opiera się na dotychczasowych osiągnięciach i wypracowanej pozycji w lokalnym środowisku. Pięcioletni plan działania zakłada utrzymanie wysokich standardów, które reprezentuje inowrocławska książnica, ale jednocześnie przewiduje dalszy rozwój zgodny z pojęciem współczesnej biblioteki jako miejsca nowoczesnego i otwartego na różnorodność.

 

PREZENTACJA  BIBLIOTEKI

Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu jest samorządową instytucją kultury działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej. Organizatorem instytucji jest Miasto Inowrocław. Od 1 lipca 2019 r. pełni funkcję biblioteki powiatowej. Jej działalność warunkują m.in. ustawy: o bibliotekach, o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, samorządzie gminnym, finansach publicznych, kodeks pracy, o ochronie danych osobowych oraz statut biblioteki. 

W 2020 r. minęło 90 lat od powstania pierwszej Publicznej Biblioteki Miejskiej w Inowrocławiu. W 1939 r. na skutek działań wojennych jej działalność została przerwana, a zgromadzone zbiory uległy całkowitemu zniszczeniu. Po zakończeniu działań wojennych ideę stworzenia biblioteki w Inowrocławiu rozpoczęto od zbiórki książek, co doprowadziło do uroczystego  otwarcia biblioteki 26 stycznia 1947 r. w pomieszczeniach Teatru Miejskiego.

Ważnym wydarzeniem w dziejach inowrocławskiej książnicy był rok 1956, w którym otrzymała imię Jana Kasprowicza w 30. rocznicę śmierci poety. Wielokrotnie w powojennej historii książnica zmieniła swój status i nazwę, by ostatecznie  stać się Biblioteką Miejską im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu z funkcją biblioteki powiatowej dla powiatu inowrocławskiego. Obecnie inowrocławską książnicę tworzą placówki zlokalizowane 

we wszystkich częściach miasta, a mianowicie: 

1. Biblioteka Główna, ul. Jana Kilińskiego 16 z:

            Wypożyczalnią dla Dorosłych,

            Czytelnią Biblioteki Głównej

            Czytelnią Regionalną, 

            Oddziałem dla Dzieci „Tajemniczy Ogród”

            Salonikiem Literacko – Artystycznym

            Filią nr 12

2. Filia nr 1, ul. Zygmunta Wilkońskiego 32

3. Filia nr 2, ul. Chemiczna 9 (w budynku Szkoły Podstawowej nr 9)

4. Filia nr 2 dla dzieci, ul. Wojska Polskiego 5

5. Filia nr 3, ul. Szarych Szeregów 2

6. Filia nr 4, ul. Poprzeczna 27

7. Filia nr 5, ul. Poznańska 97 (Szpital Wielospecjalistyczny)

8. Filia nr 7, ul. Marulewska 7

Inowrocławska biblioteka, w ponad 70. tysięcznym mieście, to jedna z najprężniej działających instytucji kultury, z której usług korzystają nie tylko mieszkańcy miasta i powiatu, ale również przyjeżdżający do uzdrowiska kuracjusze. Biblioteka Główna wraz z filiami w 2020 r. zarejestrowała  8 196 czytelników, którzy z liczącego ok. 250 tysięcy księgozbioru wypożyczyli 182 397 woluminów i zbiorów specjalnych, w tym filmy i audiobooki.

 

ZBIORY BIBLIOTECZNE

KIĘGOZBIÓR TRADYCYJNY

Zbiory biblioteczne stanowią trzon funkcjonowania każdej biblioteki, a stały dopływ nowości wydawniczych gwarantuje zainteresowanie ze strony czytelników. W prowadzonej przez inowrocławską bibliotekę polityce zakupu księgozbioru uwzględniamy przede wszystkim zapotrzebowania czytelników na nowe tytuły, co gwarantuje niezaleganie ich na półkach. Sprawdzona metoda realizacji poszukiwanych książek będzie przez mnie  kontynuowana. Nie da się jednak ukryć, że w większości jest to literatura lekka, łatwa i przyjemna, a biblioteka powinna też kształtować gusta czytelnicze i proponować również ambitniejszą lekturę. Przy wyborze kierujemy się głównie pozytywnymi recenzjami, nagrodami literackimi czy aktualną tematyką. Taki sposób pozyskiwania nowości wydawniczych chciałabym utrzymać, ale także wysoki wskaźnik zakupu książek, wynoszący w 2020 r. 13,7 książek na 100 mieszkańców.

Na zakup nowych tytułów przeznaczamy znaczną część dotacji podmiotowej, a od wielu lat aplikujemy o środki z Programu Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu „Zakup nowości wydawniczych” i w kolejnych latach, pomimo zmieniających się kryteriów i wciąż rosnącego wkładu własnego będziemy ubiegać się o dodatkowe środki na powiększenie księgozbioru. Książki, których brak w zbiorach własnych biblioteki sprowadzamy na życzenie czytelników z innych bibliotek, w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych. Czytelnik pokrywa koszty przesyłki i korzysta z materiałów na miejscu w Czytelni.

Przedmiotem naszych zainteresowań, szczególnie jako biblioteki pełniącej funkcję powiatowej są różnego rodzaju materiały, dotyczące szeroko pojętego regionu, m.in. książki, dokumenty życia społecznego, mapy, pocztówki pozyskiwane zarówno w drodze zakupu jak i w formie darów. 

Ponadto do dyspozycji czytelników dostępnych jest 78 tytułów dzienników, czasopism, w tym  społeczno – politycznych, literackich, fachowych.

 

NOŚNIKI ELEKTRONICZNE

Rozwój nowych technologii wymógł na instytucji aspirującej do miana nowoczesnej wzbogacenie oferty o książkę elektroniczną, audiobooki czy filmy na DVD. Do dyspozycji czytelników pozostają:

ACADEMICA – darmowa wypożyczalnia międzybiblioteczna książek i czasopism naukowych w formie cyfrowej z zasobów Biblioteki Narodowej, udostępniająca ponad trzy miliony publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy. Stanowisko komputerowe z zainstalowaną Academicą znajduje się w Czytelni Biblioteki Głównej.

LEGIMI  i IBUK Libry – bazy e-booków  i audiobooków z zakresu literatury pięknej 

i naukowej, z których czytelnicy inowrocławskiej biblioteki mogą bez dodatkowych opłat korzystać na dowolnym urządzeniu z  dostępem do Internetu, po uprzednim pobraniu kodu w Wypożyczalni dla Dorosłych. W kolejnych latach wraz ze wzrostem zainteresowania tą formą kontaktu z literaturą planuję zakup większej ilości kodów.

LEX – system informacji prawnej dostępny w Czytelni Biblioteki Głównej.

W zasobach bibliotecznych znajdują się również cieszące się coraz większą popularnością  audiobooki oraz filmy i muzyka na DVD.

Ważnym kierunkiem rozwoju biblioteki jest digitalizacja dziedzictwa kulturowego regionu, umożliwiająca korzystanie z materiałów regionalnych w postaci cyfrowej na stronie Inowrocławskiej Biblioteki Cyfrowej. Dzięki skanerowi wraz z oprogramowaniem pozyskanemu w ramach Programu Kultura w zasięgu 2.0  realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego i dotacji Organizatora uruchomiona została pracownia digitalizacji, działająca w strukturach Czytelni Regionalnej, której bogate zbiory są przedmiotem cyfryzacji. Inowrocławska Biblioteka Cyfrowa skupia w swoich zasobach już 9950 publikacji. W ciągu dziesięciu lat istnienia zanotowała ponad 5 052 700 odwiedzin. Systematyczna digitalizacja nieustannie wzbogacanych zbiorów regionalnych to długofalowe przedsięwzięcie gwarantujące ochronę i zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń.

 

DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIENIOWA

Inowrocławska książnica to miejsce otwarte i przyjazne dla wszystkich grup wiekowych i społecznych, a jak nadmieniłam we wstępie, działalność upowszechnieniowa odgrywa coraz większą rolę w rozwoju współczesnej biblioteki, służy popularyzacji jej usług i wpływa na postrzeganie instytucji w środowisku. W 2020 r. z powodu pandemii i zmieniających się warunków funkcjonowania biblioteki ofertę kulturalną i edukacyjną realizowano zarówno w formie tradycyjnej jak i online na kanale Youtube i Facebooku książnicy. W roku ubiegłym przeprowadzono i zorganizowano 594 różnorodne imprezy, w których uczestniczyło 56 228 osób. Biblioteka jest zawsze tam, gdzie dzieją się rzeczy ciekawe, ważne i nowatorskie, a część cyklicznych imprez wpisała się do miejskiego kalendarza kulturalnego

 

DZIAŁANIA KULTURALNE I EDUKACYJNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Priorytetem w rozwoju działań kulturalnych i edukacyjnych są najmłodsi czytelnicy. Obcowanie z książką, szczególnie poprzez zabawę zwiększa prawdopodobieństwo, że w przyszłości również będą użytkownikami biblioteki. Od kilku lat działają dwa kluby malucha, gdzie maluszki do lat trzech przychodzą na zajęcia z rodzicami. Jest jednak nisza do zagospodarowania w placówkach, w których do tej pory dzieci stanowiły nieznaczny odsetek czytelników. Będę czyniła starania, aby w Filii nr 1 na ul. Wilkońskiego i Filii nr 4 na ul. Poprzecznej podobnie jak w Oddziale dla Dzieci „Tajemniczy Ogród” i Filii nr 2 dla Dzieci na Osiedlu Rąbin zintegrować najmłodszych mieszkańców dzielnic, w których funkcjonują.

Wszystkie placówki dziecięce dużą wagę  przywiązują do kontaktów z przedszkolakami i na co dzień organizują przedpołudniowe zajęcia dla grup zorganizowanych, a po południu dla rodziców z pociechami. Ciekawą alternatywą spędzania wolnego czasu przez najmłodszych jest udział w różnego rodzaju warsztatach np. z robotyki, ekologicznych, spotkaniach  autorskich z pisarzami literatury dziecięcej, ilustratorami czy oglądanie występów teatrzyków. Wszystkie filie aktywnie włączają się w zagospodarowanie czasu wolnego w ferie zimowe i wakacje letnie małym czytelnikom spędzającym wolny czas w mieście.

Młodzież w bibliotece to największe wyzwanie dla wszystkich bibliotekarzy. Jak zachęcić młodego człowieka do czytania? Pytanie, które często pada w bibliotecznych dyskusjach. W czasach kiedy życie młodego człowieka przeniosło się do sieci, gdzie wszystko jest łatwo osiągalne bez wychodzenia z domu zaktywizowanie nastolatka do uczestnictwa 

w imprezie zorganizowanej w bibliotece jest niezwykle trudne. Ten problem nie ominął również inowrocławskiej biblioteki. Z drugiej strony zauważyć można, że jeżeli nie narzuca się młodym ludziom własnych pomysłów, oddając im decyzyjność, to chętnie się aktywizują, czego przykładem jest Klub Fantastyki w Filii nr 4, który z powodzeniem istnieje kilka lat. Jednym z pomysłów na poznanie preferencji młodych czytelników i ich oczekiwań względem biblioteki jest rozpisanie ankiety opublikowanej na stronie internetowej biblioteki i Facebooku i w rezultacie sprecyzowanie obszarów, w których mogliby się realizować.

Jednym z kluczowych tematów podejmowanych w działalności edukacyjnej wśród najmłodszych i nieco starszych czytelników jest ekologia. Zagadnienia ekologiczne pojawiają się w różnorodnych działaniach. Popularyzacji szeroko pojętej ochrony środowiska służą warsztaty, konkursy, teatrzyki interaktywne, pogadanki czy porządkowanie wraz z bibliotekarzami otoczenia placówek podczas dnia sprzątania świata. W kolejnych latach wszystkie akcje podejmowane  w celu podnoszenia świadomości ekologicznej znajdą swoje miejsce w kalendarzu bibliotecznych imprez.

 

CZAS WOLNY A DOROSŁY CZYTELNIK INOWROCŁAWSKIEJ BIBLIOTEKI

W tej części mojego programu funkcjonowania biblioteki na najbliższe lata chciałabym się skupić na najliczniejszej grupie wiekowej czytelników odwiedzających książnicę jednakże nie będę rozdzielała czytelników na wiek średni, seniorów czy osoby niepełnosprawne, ale potraktuję wszystkie grupy całościowo.

Wiek emerytalny w ostatnim czasie się obniżył, co wiąże się z większa ilością czasu wolnego do zagospodarowania. I tu rola biblioteki, aby zapewnić „atrakcje”, które przyciągną nie tylko stałych bywalców, ale również osoby, które do tej pory nie korzystały z naszej bogatej oferty kulturalnej. Niekorzystana sytuacja, która miała miejsce w poprzednim roku w Inowrocławiu, a odnoszę się tutaj do likwidacji przez K.S.M. osiedlowych domów kultury , moim zdaniem spowodowała, że to właśnie  biblioteka w dużej mierze powinna zagospodarować te lukę.

Dużym osiągnięciem na przestrzeni ostatnich lat jest wypracowanie bogatej oferty kulturalnej dla osób z różnymi zainteresowaniami. Przede wszystkim kontynuowane będą spotkania autorskie z ludźmi kultury, sztuki i sportu, które cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem. W wielu przypadkach, z powodu ogromnego zainteresowania korzystamy z pomieszczeń zaprzyjaźnionych instytucji jak Kujawskie Centrum Kultury czy Szkoła Muzyczna  W ubiegłym roku, z powodu pandemii część spotkań odbywała się online, ale gdy obostrzenia zostaną zniesione wrócimy do tradycyjnej formy. 

Grono wielbicieli mają również koncerty w wymiarze kameralnym organizowane przy okazji np. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Dnia Kobiet czy Walentynek i nie ma większego znaczenia czy jest to koncert popularnych piosenek, pieśni ukraińskiej czy żydowskiej. Ta forma spędzania wolnego czasu także znajdzie odzwierciedlenie w planowaniu kolejnych imprez. Nie tylko pomieszczenia Biblioteki Miejskiej tętnią życiem przez cały rok, nierzadko bowiem przenosimy imprezy kulturalne i akcje upowszechnieniowe w plener, jak choćby Narodowe Czytanie na inowrocławskim Rynku lub w Parku Solankowym. Oprócz wspomnianych wyżej form organizowane są warsztaty literacko-artystyczne, wernisaże wystaw, wykłady, pokazy filmowe, lekcje biblioteczne dla dzieci i młodzieży, kursy języków obcych, kiermasze książek. Prężnie działają Dyskusyjne Kluby Książki w poszczególnych placówkach. Stałe miejsce w regionalnym kalendarzu kulturalnym zajmują, m.in. Wojewódzki Konkurs Recytatorski, Wojewódzki Konkurs Krasomówczy „Tu jestem”, Narodowe Czytanie, obchody Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich, Światowego Dnia Poezji i Święto Wolnych Książek, Noc Bibliotek, Tydzień Bibliotek, Europejskie Dni Dziedzictwa czy rajd rowerowy „Odjazdowy Bibliotekarz”, w którym biorą wspólnie udział bibliotekarze i czytelnicy.

 PROMOCJA  CZYTELNICTWA I BIBLIOTEKI

Jednym z najważniejszych celów biblioteki jest utrzymanie czytelnictwa na wysokim poziomie, a środkiem realizacji tego celu jest przede wszystkim nowoczesna i dynamiczna promocja czytelnictwa. Jej skuteczność potwierdza 2. miejsce przyznane inowrocławskiej książnicy w Ogólnopolskim Konkursie „Mistrz Promocji Czytelnictwa” za 2020 r. organizowanym przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Promocję czytelnictwa pojmuję bardzo szeroko, wychodząc z założenia, że popularyzować usługi biblioteczne można nie tylko poprzez organizowanie akcji czytelniczych, w tradycyjnym, dotychczasowym słowa tego znaczeniu. Podczas zamknięcia biblioteki i niemożności organizowania stacjonarnych imprez działalność książnicy  przeniosła się do sieci. Inowrocławscy bibliotekarze bardzo szybko dostosowali swoje myślenie do nietypowych warunków, w jakich przyszło nam pracować i wykazali się niezwykłą kreatywnością, elastycznością, ale przede wszystkim zaangażowaniem. Organizacja wszelkiego rodzaju konkursów w Internecie, zabaw, warsztatów, nagrywanie filmików promujących książki stało się codziennością. Z analizy odwiedzin na stronie inowrocławskiej biblioteki wynika, że często oglądało nas więcej osób, nie tylko mieszkańców miasta i regionu, niż mogłoby uczestniczyć na miejscu. Po powrocie do „normalności” nie zaprzestaniemy aktywności w sieci, ale kluczowe będą imprezy z udziałem czytelników, odbywające się stacjonarnie.

Moim zdaniem istotną kwestią w budowaniu pozytywnego wizerunku biblioteki wśród użytkowników, społeczności lokalnej, władzy, partnerów i sponsorów są sami bibliotekarze. Pracownicy inowrocławskiej książnicy równie chętnie organizują imprezy dla czytelników jak i sami angażują się w nieoczywiste projekty. Przedsięwzięcia, które integrowały nasze niewielkie środowisko był spektakl w wykonaniu bibliotekarzy „Pociąg do poezji” wystawiany dwukrotnie podczas Nocy Bibliotek i obchodów Miejskiego Dnia Seniora czy wspólny taniec wykonany z okazji Światowego Dnia Różnorodności Kulturowej. Planujemy także udział w konkursie na wykonanie autorskiej piosenki związanej z biblioteką i regionem.

W budowaniu pozytywnego wizerunku biblioteki w środowisku istotną rolę odgrywa współpraca z innymi podmiotami. W dalszym ciągu będę dbała o dobre relacje z władzami miasta i powiatu, instytucjami, organizacjami, lokalnymi przedsiębiorcami, stowarzyszeniami, mając na celu obopólne korzyści. W przygotowaniach imprez o większym zasięgu, z uwagi na ograniczone możliwości organizacyjne korzystamy z doświadczenia i możliwości innych instytucji. Sprawdzone metody współdziałania, m.in. z Kujawskim Centrum Kultury zaowocują z pewnością kolejnymi wydarzeniami typu Dzień Przyjaźni czy Inowrocławski Pop Festiwal. W planach jest wspólna organizacja festiwalu książki tematycznej ze spotkaniami autorskimi i warsztatami dla czytelników.

Promocja instytucji nie istniałaby bez kontaktu z mediami. Na co dzień Biblioteka Miejska współpracuje z lokalnymi mediami: portalami internetowymi, Telewizją Miejską, radiem RMF MAXX, PiK, Gazetą Pomorską. Niezbędnym narzędziem w kontaktach z czytelnikami jest biblioteczna strona internetowa, portal społecznościowy Facebook czy Twitter. Na bieżąco śledzimy komentarze na Facebooku czy maile od czytelników oraz statystyki, potwierdzające potrzebę tych działań. Atrakcyjność, przyjazny interfejs i ciągła modernizacja sprawia, że użytkownicy chętnie korzystają z informacji o podejmowanych przez książnicę działaniach umieszczonych na stronie internetowej.

 

KADRA BIBLIOTECZNA

Niejednokrotnie, w powyższych akapitach podejmowałam temat pracowników merytorycznych zatrudnionych w Bibliotece Miejskiej, którzy tworzą pozytywny wizerunek placówki. Wykształcona i zaangażowana kadra gwarantuje, że usługi świadczone przez inowrocławską bibliotekę będą stały na wysokim poziomie. Większość pracowników posiada wykształcenie wyższe z zakresu bibliotekoznawstwa lub innych kierunków humanistycznych. Nierzadko podejmują studia podyplomowe, uzupełniające wiedzę, przydatne w codziennej pracy. W obliczu wciąż zmieniającej się rzeczywistości, rozwoju nowych technologii i rosnących wymagań użytkowników niezbędnym narzędziem podnoszenia kwalifikacji są szkolenia, warsztaty, kursy, konferencje czy coraz popularniejsze werbinaria. Chciałabym, aby każdy z pracowników miał możliwość, w miarę posiadanych środków, uczestnictwa przynajmniej w jednym, wybranym przez siebie szkoleniu w roku. Wzorem lat ubiegłych będę organizowała regularnie szkolenia dla pracowników  sieci miejskiej i bibliotek powiatu inowrocławskiego w siedzibie książnicy, zapraszając do prowadzenia ekspertów w danym temacie. Przewiduję udział w planowanych, cyklicznych spotkaniach dyrektorów bibliotek podlegających merytorycznie Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bydgoszczy  pn. „Kreatywne biblioteki”  organizowanych w celu wymiany doświadczeń i współpracy. Okazją do zdobywania nowych doświadczeń i wiedzy są dla bibliotekarzy również kontakty bezpośrednie i online z pracownikami innych instytucji, działającymi w sferze kultury. 

Według mnie, tylko stworzenie odpowiednich warunków pracy i motywowanie pracowników, także w postaci odpowiedniego wynagrodzenia i nagradzania za kreatywność i zaangażowanie wykraczające poza zakres obowiązków daje pożądane efekty. Podobnie jak w latach ubiegłych, będę czyniła starania, aby wzmocnieniem stałej kadry bibliotecznej, szczególnie podczas miesięcy wakacyjnych byli wolontariusze pomocni w przygotowaniach i realizacji imprez. Przy dynamicznie rozwijającej się działalności instytucji i okresowych niedoborach kadrowych korzystać będę, w miarę posiadanych środków ze wsparcia staży finansowanych przez Powiatowy Urząd Pracy.

 

BUDŻET I FINANSE

 

Na działalność Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu otrzymuje dotację podmiotową na działalność od Organizatora czyli Miasta Inowrocław i jako biblioteka pełniąca funkcję powiatowej z Powiatu Inowrocławskiego. Znaczny wpływ na systematyczny rozwój usług i rosnące wymagania użytkowników  mają zewnętrzne  źródła finansowania. Doskonałym sposobem na pozyskiwanie środków pozabudżetowych jest składanie wniosków na projekty kulturalne i edukacyjne do różnych podmiotów, w tym Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, fundacji, stowarzyszeń. Na przestrzeni kilku lat, z dobrym skutkiem pozyskaliśmy dodatkowe fundusze na realizację, często niekonwencjonalnych działań., ale też inowrocławska biblioteka wzbogaciła się o wysokiej klasy skaner wraz z oprogramowaniem do digitalizacji zasobów bibliotecznych pozyskany w ramach Programu Kultura 2.0. Korzyści płynące z dodatkowych środków na wzbogacenie oferty kulturalnej i unowocześnienie placówki są niezaprzeczalne, dlatego też w kolejnych latach będę ubiegała się o środki finansowe pozyskiwane z projektów.

W mniejszym stopniu szansą na wsparcie finansowe lub rzeczowe na dofinansowanie konkretnych wydarzeń są darowizny lub sponsoring.

 

INFRASTRUKTURA I WYPOSAŻENIE

Jednym z priorytetów oprócz rozbudowy odpowiedniego księgozbioru, komputeryzacji i zwiększania kwalifikacji personelu i jest podnoszenie standardów wyposażenia. Konsekwentnie, dbając o racjonalizację kosztów funkcjonowania instytucji podejmuję działania w celu modernizacji poszczególnych placówek bibliotecznych dla wzmocnieniu jej potencjału i atrakcyjności, a w konsekwencji zwiększeniu uczestnictwa w kulturze. Dlatego też zabiegam, aby każda filia w mieście dysponowała własnym sprzętem i urządzeniami niezbędnymi do prowadzenia warsztatów edukacyjnych, zabaw i promocji działań. Wykorzystywanie telewizora, komputera, rzutnika  z ekranem czy interaktywnej podłogi znacznie ułatwia przeprowadzanie urozmaiconych zajęć dla wszystkich grup wiekowych. Posiadany przez bibliotekę sprzęt nagłaśniający daje nam możliwość zorganizowania np. kameralnego koncertu w pomieszczeniach bibliotecznych. W kolejnych latach będę czyniła starania o dalszy rozwój infrastruktury biblioteki.

Współczesna biblioteka, tak różna od tradycyjnego miejsca wymiany książek, wiedzy  i informacji spełnia rolę ośrodka łączącego tradycyjne i innowacyjne zadania , na co bezpośrednio wpływają warunki lokalowe, w jakich funkcjonują poszczególne placówki biblioteczne. Ograniczona przestrzeń  niektórych filii nie pozwala w pełni realizować różnorodnych i atrakcyjnych dla odbiorcy przedsięwzięć. Model biblioteki skupiającej czytelnika dziecięcego i dorosłego daje znakomite efekty, integruje rodziców i dzieci, którzy w tym samym miejscu i czasie mogą korzystać z bogatej oferty. Moim dążeniem w najbliższej przyszłości jest podjęcie kroków zmierzających do połączenia dwóch filii na największym inowrocławskim osiedlu. Zarówno placówka dziecięca usytuowana w pawilonie handlowym przy ul. Wojska Polskiego 5 jak i filia dla dorosłych przy ul. Szarych Szeregów 2 na tyłach dawnego Domu Złotej Jesieni nie dysponują dostateczną powierzchnią do realizacji działań kulturalnych i edukacyjnych. Lokale wynajmowane od Spółdzielni Mieszkaniowej generują podwójne koszty utrzymania. Scalenie obu filii w jedną, z odpowiednim wyposażeniem i powierzchnią byłoby niewątpliwie korzystne zarówno dla samej biblioteki, a także dla czytelników z Osiedla Rąbin.

 

ZAKOŃCZENIE

W  koncepcji funkcjonowania inowrocławskiej biblioteki na najbliższe lata poruszyłam najważniejsze kwestie związane z codzienną działalnością Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu. Mam podstawy, by twierdzić, że wysiłki, które wkładam od kilku lat i kierunek, w którym zmierza inowrocławska  książnica przynoszą oczekiwane efekty, o czym świadczą nagrody, wyróżnienia i to, że jesteśmy dobrze postrzegani nie tylko w środowisku lokalnym. 

 

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 01 wrzesień 2021 11:07 Agnieszka Maciejewska
Artykuł został zmieniony. środa, 01 wrzesień 2021 11:09 Agnieszka Maciejewska
Artykuł został zmieniony. wtorek, 03 styczeń 2023 13:52 Agnieszka Kozik
Artykuł został zmieniony. piątek, 17 marzec 2023 08:14 Agnieszka Maciejewska
Artykuł został zmieniony. piątek, 22 wrzesień 2023 05:39 Super User