Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury Miasta Inowrocławia pod numerem 1 i posiada osobowość prawną. Od 1 lipca 2019 roku Bibliotece powierzono zadania biblioteki powiatowej.

Książnica zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańcom Inowrocławia i powiatu inowrocławskiego oraz służy rozwijaniu i zaspokajaniu ich potrzeb czytelniczych i informacyjnych, upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury, dba o sprawne funkcjonowanie sieci, systemu informacyjnego i wymiany międzybibliotecznej.

Podstawa prawna działalności:
1.Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.).
2.Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
(Dz. U. Nr 114, poz.493 z późn. zm.).
3.Statut nadany Uchwałą Nr XI/105/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 24 maja 2019 r.

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 29 grudzień 2022 07:34 Agnieszka Kozik
Artykuł został zmieniony. czwartek, 29 grudzień 2022 07:35 Agnieszka Kozik