Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza, ul. Kilińskiego 16, 88-100 Inowrocław

tel/fax: +48 523 573 698

e-mail: wypozyczalnia@bmino.plw sprawie informacji i prolongaty książek
e-mail: biblioteka@bmino.plw sprawach administracyjnych

NIP: 5561589168
REGON: 000792248

Adres elektronicznej skrzynki podawczej (ESP), za pomocą której można doręczać dokumenty elektroniczne do Urzędu:
Adres skrytki podawczej Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, za pomocą której możliwe jest wnoszenie podań w formie elektronicznej:
/bminowroclaw/SkrytkaESP

Link do formularza ogólnego, za pośrednictwem którego można komunikować się z Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu:
pismo ogólne

W celu złożenia wniosku konieczne jest posiadanie na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (EPUAP) bezpłatnego konta użytkownika. Składany dokument podpisać można podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufanym EPUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Otrzymanie podpisu elektronicznego potwierdzonego profilem zaufanym EPUAP na platformie EPUAP wymaga złożenia odpowiedniego wniosku za pośrednictwem Biura Obsługi Interesantów i Kontroli Urzędu Miasta Inowrocławia, Urzędu Skarbowego lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego, wraz z załącznikami, jaki doręczyć można korzystając z platformy EPUAP to 5 MB.
Skuteczne wniesienie pisma do Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu potwierdzane jest automatycznie wydawanym Urzędowym Poświadczeniem Przedłożenia (UPP).

Dyrektor
Dorota Drobnik – Stefańska
e-mail dstefanska@bmino.pl
tel. +48 523 573 698

Zastępca Dyrektora
Agnieszka Kozik
e-mail akozik@bmino.pl
tel. +48 523 573 698

Główna Księgowa
Agnieszka Maciejewska
e-mail ksiegowa@bmino.pl
tel. +48 523 579 389

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 19 grudzień 2022 10:14 Agnieszka Kozik
Artykuł został zmieniony. czwartek, 29 grudzień 2022 07:37 Agnieszka Kozik
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 07 sierpień 2023 07:25 Agnieszka Kozik